Yritysryhmähankkeet

Limingan Kehitys Oy toimii erilaisten maaseuturahaston yritysryhmähankkeiden hallinnoijana. Limingan Kehitys Oy:n rooli on hankkeessa hallinnoida hanketta. Käytännössä tämä tarkoittaa esimerkiksi hankehakemusken valmistelua yhdessä osallistuvien yritysten kanssa, hankkeen aikaisten kilpailutusten, matkojen, raportointien ja maksatusten valmistelua sekä loppuraportointia (mikäli hankkeessa ei ole projektipäällikköä). Yrittäjälle ulkopuolisen hallinnoijan käyttäminen mahdollistaa resurssien kohdentamisen hankkeen sisällölliseen toteuttamiseen. Hankehallinnoista aiheutuva pienimuotoinen kulu sisällytetään hankkeen kustannusarvioon.

Mikäli sinulla on idea yritysryhmähankkeen käynnistämiseksi, ole rohkeasti yhteydessä Laura Kelhään (laura.kelha@liminka.fi) tai Teemu Haapalaan (teemu.haapala@liminka.fi) ja katsotaan miten lähtisimme asiaasi viemään yhdessä eteenpäin!

 

Lyhyesti yritysryhmähankkeista

Hankkeessa tulee olla mukana 3-10 mikroyritystä. Yritysryhmähankkeet saavat pääasiassa 75 % tuen rahoittajalta, mutta mikäli mukana on maatalousyrityksiä, tuki on 60 %.

Yritysryhmähankkeissa voidaan esimerkiksi edistää uusien tuotteiden ja palvelujen sekä tuotantomenetelmien kehittämistä ja käyttöönottoa, innovaatioiden ja tutkimustulosten kaupallistamista, yritysten verkostoitumista tai yrityksen toiminnan kannalta olennaista liiketoimintaosaamisen lisäämistä.

Pääpaino tulee olla yritysten yhteisissä kehittämistoimissa. Yrityskohtaisiakin toimia voi olla mukana vähäisessä määrin, mutta niidenkin tulee liittyä tiiviisti yritysten yhteiseen kehittämistyöhön.

 

Limingan Kehitys Oy:n hallinnoimat yritysryhmähankkeet

Limingan Kehitys Oy hallinnoi tällä hetkellä kolmea yritysryhmähanketta. Seuraavassa yritysryhmähankkeet esitellään tiiviisti. Mikäli hankkeista tulee kysyttävää tai haluat kuulla lisää, ole rohkeasti yhteydessä!

Hyvinvoinnin helmi

Hankkeessa rakennetaan yrittäjien yhteistyönä erilaisia hyvinvointimatkailun ohjelmapalveluita, joita voidaan tarjota niin kansainvälisille kuin kotimaisillekin matkailijaryhmille sekä muille asiakasryhmille. Hankkeessa luodaan osallistuvien yritysten yhteistyönä uudenlaisia ohjelmapalveluita, jotka yhdistävät relax-action -elementtejä. Lisäksi hankkeessa luodaan yhteiselle toiminnalle tuotteistukset, brändi, hinnoittelu sekä kehitetään yrittäjien viestintä- ja palvelumuotoiluosaamista. Hankkeen tuloksena alueen hyvinvointimatkailupalveluiden tarjooma kehittyy sekä yrittäjien toiminta-edellytykset kotimaisilla ja kansainvälisillä hyvinvointimatkailun markkinoilla paranevat.

Toteuttaja: Limingan Kehitys Oy
Yritysryhmän kehittämishanke (75 %)
Mukana olevat yritykset: Botnia Outdoor, HeidiGO Hyvinvointi- ja liikuntapalvelut, Hyvinvointivalmennus Omin voimin sekä Toimivax Oy
Rahoittaja: Nouseva Rannikkoseutu ry, Maaseuturahasto/Leader
Toteutusaika: 3.2.2020–30.6.2021
Kokonaiskustannusarvio 52 710 €, josta EU-tuki 39 532,5 €
Yhteystiedot: Hankkeen hallinnoija Laura Kelhä, laura.kelha@liminka.fi

Kivijalka 4.0.

Esittely tulossa piakkoin.

Wilderness Travelling in Northern Finland

Hankkeen tavoitteena on kehittää uusia yhteisiä kuvaus- ja tarkkailutuotteita ja menetelmiä sekä tiivistää yritysten yhteistyötä. Projektissa keskitytään myös palvelumuotoilun, markkinointi- ja viestintämateriaalin kehittämiseen sekä uusien kansainvälisten markkinoiden avaamiseen. Hankkeen seurauksena yritysten yhteistyö tiivistyy ja yritysten välille muodostuu uusia tuotteita, joita voidaan tarjota niin kotimaisille kuin kansainvälisille luontomatkailijoille. Yhteisten tuotteiden ja palvelupakettien myötä asiakkaat saadaan kiertämään yritysten välillä. Projekti avaa uusia markkinoita luontomatkailun ja –kuvauksen kentällä sekä lisää osallistuvien yritysten tunnettuutta kansainvälisesti.

Toteuttaja: Limingan Kehitys Oy
Yritysryhmän kehittämishanke (75 %)
Rahoittaja: Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, Maaseuturahasto
Toteutusaika: 1.3.2017 – 31.12.2019
Kustannusarvio: 146 508€, josta EU-tuki
Yhteyshenkilö: Teemu Haapala, teemu.haapala@liminka.fi, 044 5779 037

Pysy kärryillä

Liity liminkalaisten yritysten postituslistalle ja pysyt kärryillä niin tulevista tapahtumista, rahoituksista kuin muistakin elinkeinopuolen uutisista. Klikkaa itsesi mukaan näppärästi alta.